Uw diëtist

Uw diëtist

Sinds 2001 ben ik werkzaam als diëtist in de regio Eindhoven. Met ruim 15 jaar werkervaring op diverse gebieden heb ik mij ontwikkeld tot een allround diëtist. Ik zie voornamelijk mensen met overgewicht, diabetes, te hoog cholesterol, ondervoeding en darmklachten. Hiervoor volg ik regelmatig bijscholingen.
Door mijn ervaringen bij een GGZ-instelling ben ik mij gaan specialiseren in voeding bij eetproblemen bij volwassenen (o.a. Anorexia nervosa, Boulimia nervosa, eetbuien, emotie-eten).

De titel ‘diëtist’ is wettelijk beschermd. Alleen degenen die een 4 jarige HBO opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond mogen zich ‘diëtist’ noemen.

Kwaliteit
Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Iedere vijf jaar moet een ingeschreven diëtist laten zien dat ze voldoende werkervaring heeft opgedaan en voldoende bij- en nascholing heeft gevolgd. De meeste zorgverzekeraars stellen inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als eis voor het sluiten van een contract met een diëtist.
Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, VIE – VoedingsInterventie Eetstoornissen en DiK Diëtisten in Ketenzorg.

uwdietist-logo-nvd  uwdietist-logo-kp  VIE-logo

Een diëtist is dé deskundige op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. Maar de diëtist is óók een kenner als het gaat om lekker eten en het aanbod in de supermarkt