Vergoedingen

Vergoedingen

In Nederland heeft iedereen een basisverzekering. Dieetadvisering is hierin voor 3 uur (180 minuten) per kalenderjaar opgenomen. Dit omvat o.a. uw bezoeken aan het spreekuur, telefonische adviezen, dieetadvies maken en huisbezoeken.

De tijd die nodig is voor het uitwerken en aanpassen van het persoonlijk dieetadvies moet bij de zorgverzekeraar apart gedeclareerd worden, maar hoort ook bij de 3 uur vergoeding. Het kan daardoor zijn dat deze administratieve taken vaker gebeuren waar u zelf bij bent.

 

Wettelijk eigen risico

Zorg vanuit het basispakket gaat ten koste van het wettelijk eigen risico. Dit bedrag is ook in 2021 € 385,-. Dit is een verplicht bedrag dat men moet betalen als men gebruik maakt van zorg uit de basisverzekering. Dat wil zeggen dat, wanneer uw eigen risico nog niet opgebruikt is, de verzekeraar de rekening bij u gaat halen en u het consult dus alsnog zelf moet betalen.

Kinderen onder de 18 jaar hebben geen eigen risico.

Daarnaast vergoeden veel verzekeraars dieetadvisering geheel of gedeeltelijk vanuit hun aanvullende verzekering. Deze vergoeding komt bovenop de 3 uur in de basisverzekering (dus nadat de 3 uur uit uw eigen risico al betaald is). Raadpleeg uw polis of vraag dit na bij uw zorgverzekeraar om te weten hoeveel dieetbegeleiding u extra vergoedt krijgt.

 

Voor wie geldt dit niet?

Ketenzorg
Bent u verwezen door huisarts of praktijkondersteuner voor dieetadvisering vanwege Diabetes, CVRM (zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol) of COPD (longziekten) dan worden de consulten wél volledig vergoed, zonder dat het van uw eigen risico af gaat. Vraag ernaar bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Ik heb hiervoor contracten gesloten met de zorggroepen SGE, PoZoB en DOH.

Geen contract

Ik heb géén contract met zorgverzekeraar Caresq en zijn labels (de verzekeraars die hieronder vallen). Dat zijn:

Eucare (3360)
en IptiQ (3353) (waaronder Promovendum, National Academic en Besured vallen)
en IptiQ AON (3362)

Parkinson
Een aantal ziektekostenverzekeraars (waaronder CZ) heeft besloten dieetadvisering bij de ziekte van Parkinson alleen te laten uitvoeren door een kleine groep in Parkinson gespecialiseerde diëtisten. Oók wanneer u voor een andere vraag of aandoening komt (bijvoorbeeld hoge bloeddruk) dan Parkinson. Heeft u Parkinson en heeft u dieetbegeleiding nodig? Neem dan contact op met uw verzekeraar om na te gaan of de behandeling bij ons vergoed wordt. In sommige gevallen maakt een verzekeraar een uitzondering op deze regel omdat er te weinig diëtisten gespecialiseerd zijn in Parkinson in deze omgeving. U mag ook contact met mij opnemen.

Kinderen
Ik behandel geen kinderen onder de 16 jaar of mensen met een specifieke voedselallergie. Daarvoor verwijs ik u liever door naar één van mijn collega kinder- en allergiediëtisten: Nicole Broeren en Quirina Engels.

Tarieven

De tarieven voor een bezoek aan de diëtist zijn vastgesteld door de verzekeraars; elke verzekeraar heeft zijn eigen tarief. Ik conformeer me aan het tarief dat met uw zorgverzekeraar is afgesproken. Voor een huisbezoek wordt een toeslag berekend. Ook dit krijgt u vergoed van uw verzekeraar, maar alléén indien de arts dit vermeldt op de verwijzing.

In alle andere gevallen komen de kosten voor uw eigen rekening. Het tarief daarvoor is € 17,- per kwartier ( €68,- per uur). Onder de behandeltijd valt zowel het directe contact (bijv. op het spreekuur) als de administratieve tijd (zie uitleg hierboven).

Indien u uw afspraak niet of niet tijdig annuleert reken ik voor het niet nakomen van een eerste consult € 45,- en voor het niet nakomen van een vervolgconsult € 15,-. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Een afspraak annuleren is tot 24 uur van te voren mogelijk zonder kosten Daarna wordt het ‘no show’ tarief gehanteerd.

Bekijken of uw zorgverzekeraar dit vergoed? Klik hier.

Ook de belastingdienst betaalt onder bepaalde voorwaarden mee aan uw dieet.
Hiervoor gaat u naar:

Belastingdienst

Verwijsbrief

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig heeft van uw arts.
Desondanks vergoeden sommige verzekeraars dan de dieetadvisering niet. Dan zal ik u alsnog om een verwijsbrief van uw huisarts, specialist of tandarts vragen.

Algemene voorwaarden

Ik doe er alles aan om goede zorg te verlenen en zorgvuldig met informatie om te gaan. Wanneer u een klacht heeft, probeer die dan eerst met mij te bespreken.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici (KLP), Postbus 19207, 3501 DE Utrecht, of via de website https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030-3100929 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl.
De regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg. Hier kunt u meer lezen over de procedure.